Ja, både fastrentekontoer og kontoer knyttet til NIBOR (flytende rente) dekkes inntil 2 millioner kroner.