Ja, både du som privatperson og AS-et ditt er dekket med 2 millioner kroner hver, dvs. inntil 4 millioner kroner totalt.