Finansdepartementet har i dag, 23. juni, vedtatt at Optin Bank skal avvikles under offentlig administrasjon, se pressemeldingen her. Optin Bank var medlem i innskuddsgarantiordningen. Den enkelte kunde er dermed dekket for sine innskudd med inntil 2 millioner kroner, inklusive opptjente renter.  

Optin Bank har under 1 000 innskuddskunder. Deres garanterte innskudd vil bli utbetalt innenfor fristen som gjelder.

Når blir pengene utbetalt?

Garanterte innskudd skal være tilgjengelig for kunden senest innen 7 arbeidsdager etter at banken ble vedtatt avviklet under offentlig administrasjon 23. juni.

For noen typer innskudd kan det være utvidet frist for å gjøre garanterte innskudd tilgjengelig. Dette kan blant annet omfatte innskudd som har binding eller innskudd som følge av særskilt livshendelse.

Hvilket beløp blir utbetalt?

Beløpet som utbetales er kundens totale innskudd inklusive opptjente renter pr. 23. juni 2021 begrenset til garantirammen på 2 millioner kroner. Denne grensen omfatter også kontoer med binding eller heftelser, for eksempel depositumkontoer, vergemålskontoer og kontoer i arrest. Slike innskudd krever ekstra behandling og vil bli overført til kundens nye bankforbindelse på et senere tidspunkt. Se nærmere informasjon på nettsiden til Bankenes sikringsfond.

Innskudd over 2 millioner kroner kan også være sikret dersom de er satt inn på konto i løpet av de 12 siste måneder og innskuddet følger av en særlig livshendelse. Dette gjelder for eksempel dersom innskuddet kommer fra salg av bolig, arv eller en forsikringsutbetaling. Mer informasjon om midlertidig høye innskudd og særlige livshendelser finner du i denne lenken. Hvis du har et slikt innskudd, må du søke om utbetaling fra innskuddsgarantiordningen. Søknaden sendes til Bankenes sikringsfond. Fristen for utbetaling av slike innskudd er 3 måneder.

Hvordan blir pengene utbetalt?

Bankens sikringsfond har etablert en utbetalingsløsning som vil bli gjort tilgjengelig via nettsiden til Bankenes sikringsfond. Når garanterte innskudd er gjort klar for utbetaling kan kunden selv overføre pengene til en konto kunden har i en annen bank. Bankenes sikringsfond vil komme med mer informasjon så snart utbetalingsløsningen blir åpnet. Kunder i Optin Bank kan logge seg på utbetalingsløsningen og registrere sitt kontonummer i annen bank. Utbetalingsløsningen vil bli tilgjengeliggjort så snart som mulig, og senest innen fredag 2. juli.

Hva må du som innskuddskunde i Optin Bank gjøre for å få tilgang til garanterte innskudd?  

Kunder logger seg på utbetalingsløsningen ved hjelp av ID-porten og elektronisk ID (BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides) og angir det kontonummeret det garanterte innskuddet skal utbetales til. Den enkelte kunde velger selv hvilken bank den vil overføre pengene til. Det er kun mulig å overføre til en konto kunden står som eier av. Etter at kunden har oppgitt og bekreftet kontonummer for utbetaling, vil innskuddet bli overført til ny konto innen 1 til 2 arbeidsdager. 

Bankenes sikringsfond vil informere på vår nettside så snart utbetalingsløsningen er klargjort, slik at kundene i Optin Bank kan logge seg på og registrere sitt kontonummer.

Kunder som har BankID eller annen elektronisk ID

  1. Kunder som har BankID vil normalt kunne opprette konto i ny bank via internett. Har du allerede en konto i en annen bank kan du benytte den.
  2. Kunder som har benyttet Optin Bank som dagligbank vil ha behov for å opprette en brukskonto med bankkort (debetkort). Disse kundene bør så snart som mulig ta kontakt med den banken som de ønsker å benytte fremover (opprette nytt kundeforhold) og bestille nytt bankkort.
  3. Når utbetalingsløsningen er gjort tilgjengelig, kan kunder som har BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides gå til nettsiden til Bankenes sikringsfond. og videre til utbetalingsløsningen og registrere det kontonummeret som de ønsker at det garanterte innskuddet skal overføres til. Det er kun mulig å overføre til en konto du står som eier av. Er det en nyopprettet konto må du vente til dagen etter kontoåpning for å kunne overføre, jf. punkt 1 og 2 ovenfor.

Mer informasjon om BankID, bankinnskudd og bytte av bank er tilgjengelig på www.bankid.no og www.finansportalen.no. 

Kunder som ikke har BankID eller annen elektronisk ID

  1. Kunder som ikke har andre bankforbindelser enn Optin Bank, må opprette kundeforhold, konto og elektronisk ID i en annen bank.
     
  2. Når elektronisk ID er opprettet vil kunden kunne følge prosedyren som angitt ovenfor og få tilgang til garanterte innskudd.
     
  3. Kunder som ikke kan eller ønsker å benytte utbetalingsløsningen, må ta kontakt med Bankenes sikringsfond for å motta en Giro Utbetaling som vil bli sendt i posten. For å innløse Giro Utbetaling må kunden oppsøke en bank eller et postkontor og ta med gyldig legitimasjon.                                                                                                                     

Har du flere spørsmål, ta kontakt på [email protected] eller tlf. 21 62 35 50.