Illustrasjon av et organisasjonskart. Øverst i organisasjonen er styret med linje ned til Administrerende direktør. Under administrerende direktør er det fire avdelinger: Analyse og kriseberedskap, Kapitalforvaltning og finansiering, Støttefunksjoner og Kontrollfunksjoner. Sistnevnte avdeling; Kontrollfunksjoner har stiplet linje direkte til Styret.