• Endre Skjørestad

  Endre Skjørestad

  Styreleiar

  Skjørestad er advokat og har vore partnar i Haver Advokatfirma AS sidan 1985, og har også tidlegare vore statssekretær i Finansdepartementet. Han har fleire verv og sit i fleire styre i ulike bransjar. Skjørestad har tidlegare mellom anna vore styremedlem i Statens Bankinvesteringsfond, styreleiar i Statens finansfond, og dessutan vore styreleiar i Finanstilsynet frå 2010 - 2018.

  Skjørestad er cand.jur. frå Universitetet i Bergen.

 • Torbjørn Hægeland

  Torbjørn Hægeland

  Styremedlem

  Hægeland har sidan 2016 vore direktør for avdelinga Finansiell stabilitet og er medlem av leiargruppa i Noregs Bank. Han har tidlegare erfaring som forskingsdirektør i Statistisk sentralbyrå.

  Hægeland har doktorgrad i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Oslo.

 • Astrid Iversen

  Astrid Iversen

  Styremedlem

  Iversen er førsteamanuensis ved Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo. Ho har tidlegare arbeid som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet (2020-2024). Ho har også vore gjesteforskar ved Lauterpacht Centre for International Law, Cambridge University (2017), Sciences Po Law School (2023) og European University Institute (2023). Ho publiserar særleg forsking om regulering av statsgjeld og sentralbankrett.

  Iversen har Phd (2020) og mastergrad i rettsvitskap (2015) frå det Juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo.

 • Trude Myklebust

  Trude Myklebust

  Styremedlem

  Myklebust er postdoc ved Juridisk fakultet, Institutt for privatrett (UiO). Ho har erfaring frå arbeid i Finansmarkedsavdelingen og Avdeling for Formuesforvaltning i Finansdepartementet, Høgsterett og som dommarfullmektig. Ho sit i Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, og var medlem av Klimarisikoutvalget (NOU 2018: 17). Myklebust har fleire publikasjonar innanfor finansmarknadsrett.

  Myklebust er cand.jur. frå UiO, har ei mastergrad (MSc) frå University of Oxford og ein doktorgrad i rettsvitskap frå UiO.

 • Jøril Mæland

  Jøril Mæland

  Styremedlem

  Mæland er førsteamanuensis ved Institutt for finans ved Norges Handelshøyskole. Instituttleiar i perioden 2013 til 2021. Medlem av Børsklagenemnden og Verdipapirlovutvalget.

  Mæland har ein doktorgrad i finans frå Norges Handelshøyskole.

 • Roar Hoff

  Roar Hoff

  Styremedlem

  Hoff er høgskulelektor II ved Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI. Han var frå 1989 til 2020 tilsett i DNB, først som aksjeanalytikar med dekning av bank- og forsikringsnæringane, sidan som rådgivar for konsernleiinga rundt rammevilkår og strukturspørsmål. Sidan 1999 hadde Hoff leiaransvar innan DNBs risikostyringsområde, der han dei siste åra hadde ansvar for kapitalen til konsernet og risikovurderingsprosess (ICAAP) og DNBs gjenopprettingsplan. Hoff leidde Fagutvalg Soliditet i Finans Norge frå 2001 til 2020.

  Hoff er siviløkonom med høgare avdelings eksamen frå NHH og autorisert finansanalytikar.

 • Øystein Løining

  Øystein Løining

  Styremedlem

  Løining var tidlegare avdelingsdirektør i Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet.