1. juli trer forskrift om krav til rapportering av opplysninger om innskytere og innskudd til Bankenes sikringsfond (innskuddsgarantiforskriften) i kraft. Formålet med forskriften er å bidra til at Bankenes sikringsfond kan foreta korrekt og rettidig utbetaling av garanterte innskudd i samsvar med bestemmelsene i finansforetaksloven kapittel 19, samt beregne eventuelt bidrag fra innskuddsgarantifondet ved krisehåndtering etter finansforetaksloven kapittel 20. Forskriften gjelder for medlemmer av innskuddsgarantiordningen, i samsvar med finansforetaksloven § 19-2.

Veiledning til innskuddsgarantiforskriften, eksempel på XML-fil og mal til følgeskriv finner du på siden for rapportering av kundelister og i denne lenken.

Samtidig med ikrafttredelsen av innskuddsgarantiforskriften, oppheves den tidligere forskrift om krav til datasystemer og rapportering til Bankenes sikringsfond (dataforskriften). Det vises i denne forbindelse til forskrift om opphevelse av forskrift om krav til datasystemer og rapportering til Bankenes sikringsfond, som er lenket her.