Bankgarantiloven av 06.12.96 ble opphevet 31.12.15. Lov om finansforetak og finanskonsern trådte i kraft 1. januar 2016.

Bankgarantilovens tidligere bestemmelser er nå i hovedsak tatt inn i kapittel 19 i lov om finansforetak og finanskonsern.

Den opphevede loven kan leses på Lovdata sine sider her.