Som følge av dette er Nordea Bank Norge ASA oppløst, og bankvirksomheten vil bli drevet som filial av Nordea Bank AB. Dette medfører at Nordea Bank ASA ikke lenger er et ordinært medlem i Bankenes sikringsfond, men at den norske filialen av Nordea Bank AB er filialmedlem med virkning fra 2. januar.