Fusjonen mellom BB Bank ASA og TF Bank AB (publ) ble gjennomført 22.01.20, hvor TF Bank AB (publ) er overtagende selskap. Som følge av fusjonen er BB Bank ASA oppløst. Bankvirksomheten vil bli drevet videre som filial med navnet BB-TF Bank Norge NUF. Dette medfører at BB Bank ASA ikke lenger er et ordinært medlem i Bankenes sikringsfond, men at den norske filialen BB-TF Bank Norge NUF er filialmedlem med virkning fra 22.01.20.