Endringer i innskuddsgarantiordningen

Bilde av Stortingsbygningen

Stortinget besluttet 23. mars 2018 å endre regelverket for innskuddsgarantien.

Publisert:

Stortinget besluttet 23. mars 2018 å endre regelverket for innskuddsgarantiordningen. Endringene i finansforetaksloven om innskuddsgarantien kommer som følge av et revidert EU-direktiv som skal harmonisere og forbedre beskyttelsen av bankinnskudd. Endringene trer i kraft 1. januar 2019. Reglene innebærer blant annet:

  • Garantibeløpet for innskytere i Norge vil fortsatt være på to millioner kroner pr. kunde pr. bank. Det er ikke endelig avklart om beløpsgrensen i fremtiden vil bli redusert til et beløp tilsvarende 100 000 euro. Les mer om endringer av beløpsgrensen under spørsmål og svar i denne lenken.
  • Utbetalingsfristen ved en garantiutbetaling vil bli syv arbeidsdager.
  • Bankinnskudd som følger av særlige livshendelser og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene, vil være dekket med et ubegrenset beløp. Eksempler på særlige livshendelser er salg av bolig- og fritidseiendom, samlivsbrudd, arv og forsikringsutbetalinger. Slike innskudd vil bli utbetalt i løpet av tre måneder.

Norske bankers virksomhet i utlandet

  • Norske bankers filialer i EU-/EØS-land: Garantibeløpet for bankkunder som har innskudd i norske bankers filialer i EU-/EØS-land er 100 000 euro. Dette gjelder for eksempel kunder i filialene til DNB og Santander i Sverige og Danmark. Garantibeløpet vil fortsatt være 100 000 euro etter 1. januar 2019.
  • Grensekryssende virksomhet: Enkelte norske banker har organisert sin utenlandske virksomhet i EU-/EØS-området som grensekryssende virksomhet. Dette vil si at bankdriften i utlandet drives fra organisasjonen i Norge. Eksempler er Bank Norwegian, Instabank, Monobank og BN Bank. Garantibeløpet til kunder i den utenlandske virksomheten til disse bankene er nå 2 millioner kroner. Fra og med 1. januar 2019 vil beløpsgrensen på 100 000 euro gjelde for alle kunder som har innskudd i bankers virksomhet i EU-land, uavhengig av om banken er organisert som filial eller grensekryssende virksomhet.
    • Overgangsregel: Enkelte norske banker med grenseoverskridende virksomhet innenfor EU-/EØS-området har tilbudt fastrenteinnskudd. Slike innskudd vil være garantert med inntil 2 millioner kroner frem til utløpet av fastrenteperioden.

Bankenes bidrag til innskuddsgarantifondet

Årlig bidrag til Bankenes sikringsfond vil i større grad enn tidligere avhenge av bankens forretningsmodell. Banker med en risikofylt forretningsmodell må betale relativt sett mer enn banker med lavere risiko. Bidraget til Bankenes sikringsfond vil bli beregnet på bakgrunn av nytt regelverk, mest sannsynlig f.o.m. 2019.

(Artikkelen ble opprinnelig publisert 26. mars 2018)