Trude Myklebust

Myklebust er postdoc ved Juridisk fakultet, Institutt for privatrett (UiO). Ho har erfaring frå arbeid i Finansmarkedsavdelingen og Avdeling for Formuesforvaltning i Finansdepartementet, Høgsterett og som dommarfullmektig. Ho sit i Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, og var medlem av Klimarisikoutvalget (NOU 2018: 17). Myklebust har fleire publikasjonar innanfor finansmarknadsrett.

Myklebust er cand.jur. frå UiO, har ei mastergrad (MSc) frå University of Oxford og ein doktorgrad i rettsvitskap frå UiO.