Roar Hoff

Hoff er høgskulelektor II ved Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI. Han var frå 1989 til 2020 tilsett i DNB, først som aksjeanalytikar med dekning av bank- og forsikringsnæringane, sidan som rådgivar for konsernleiinga rundt rammevilkår og strukturspørsmål. Sidan 1999 hadde Hoff leiaransvar innan DNBs risikostyringsområde, der han dei siste åra hadde ansvar for kapitalen til konsernet og risikovurderingsprosess (ICAAP) og DNBs gjenopprettingsplan. Hoff leidde Fagutvalg Soliditet i Finans Norge frå 2001 til 2020.

Hoff er siviløkonom med høgare avdelings eksamen frå NHH og autorisert finansanalytikar.