Jøril Mæland

Mæland er førsteamanuensis ved Institutt for finans ved Norges Handelshøyskole. Instituttleiar i perioden 2013 til 2021. Medlem av Børsklagenemnden og Verdipapirlovutvalget.

Mæland har ein doktorgrad i finans frå Norges Handelshøyskole.