Bankenes sikringsfond flytter 1. oktober inn i nye lokaler i Dronning Mauds gate 10. Bygningen er nylig rehabilitert og miljøsertifisert. De nye lokalene er ikke langt unna de tidligere lokalene i Finansnæringens Hus, der vi har holdt til siden 2010. 

Nærmeste knutepunkt for kollektivtrafikk er Nationaltheatret stasjon.

I forbindelse med flyttingen vil vi også få ny postadresse: Postboks 1213 Vika, 0110 Oslo.