DNB og Sbanken fusjonerte 2. mai 2023. SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Søre Sunnmøre fusjonerte samme dato. Det er henholdsvis DNB og SpareBank 1 SMN som er videreførte navn på bankene.