Det er en reduksjon i resultat etter skatt på 3,87 prosent eller 0,3 milliarder kroner. Egenkapitalavkastningen er redusert fra 10,25 prosent til 8,38 prosent. Nedgangen i egenkapitalavkastning forklares med reduserte resultater kombinert med vesentlig økning i bankenes egenkapitalandel sammenlignet med 1. kvartal 2015. 

Tap på utlån er fortsatt lave. Tapene har økt med 0,3 milliarder kroner og utgjorde pr. 1. kvartal 2016 0,28 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån mot 0,24 prosent i fjor. 

Her finner du analysen av norske banker pr 1. kvartal 2016. (PDF, 1MB)