Bankenes sikringsfond har fått nytt telefonnummer.

Fra 2. juni 2021 er vårt telefonnummer 21 62 35 50.