Næringsbanken ASA er opptatt som ordinært medlem i Bankenes sikringsfond med virkning fra 11. april 2018.