Optin Bank ASA er opptatt som ordinært medlem i Bankenes sikringsfond med virkning fra 7. mars 2018.