DeBank ASA er opptatt som ordinært medlem i Bankenes sikringsfond med virkning fra 26. april 2017.