Nordic Corporate Bank ASA er opptatt som ordinært medlem i Bankenes sikringsfond med virkning fra 13. juni 2019.