Nordea Bank Abp kjøpte Gjensidige Bank ASA 1. mars 2019.

27. februar endret Gjensidige Bank ASA navn til Nordea Direct Bank ASA.