Resultat for bankene pr. 30. september 2022

Etter årets tre første kvartaler hadde bankene et samlet resultat før andre inntekter og kostnader på 36,0 mrd. kroner. Dette er en økning på 1,4 mrd. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet utgjorde 0,97 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,01 prosent etter 30. september 2021.

Netto renteinntekter har økt mens netto andre driftsinntekter er redusert. Netto tap på verdiendring verdipapirinntekter er hovedårsaken til at andre driftsinntekter er redusert. Totale driftsinntekter ble 83,1 mrd. kroner mot 79,4 mrd. kroner etter samme periode i fjor.

Driftskostnadene har økt, men er omtrent uendret i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Kostnadsprosenten, dvs. driftskostnader i prosent av driftsinntekter eksklusive verdiendring verdipapirer, er redusert fra 44,83 til 42,70 prosent. Utlånstapene er fortsatt lave og ble redusert fra om lag 2,2 mrd. kroner pr. tredje kvartal 2021 til 1,8 mrd. kroner pr. 30. september 2022.
 
Bankenes egenkapitalavkastning har økt fra 9,32 prosent pr. 30. september 2021 til 9,52 prosent pr. 30. september 2022.

Her finner du analysen av norske banker pr. 30. september 2022. (PDF, 1MB)