Bedret resultat for bankene pr. 30. september 2021

Etter årets tre første kvartaler hadde bankene et samlet resultat før andre inntekter og kostnader på 34,7 mrd. kroner, mot 25,8 mrd. kroner i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en forbedring på 8,9 mrd. kroner eller 35 prosent. Resultatet utgjorde 1,01 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,77 prosent etter samme periode i 2020.

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak reduserte kredittap. Mange banker har netto inntektsføring av tap etter 3. kvartal 2021. Kredittap på utlån, garantier og tap på rentebærende verdipapirer utgjorde 2,2 mrd. kroner, som er en reduksjon på 13,1 mrd. sammenlignet med 30. september 2020.  Rentenettoen til bankene er redusert, men andre driftsinntekter har økt slik at sum inntekter er omtrent på samme nivå som pr. 3. kvartal 2020. Driftskostnadene eksklusive verdipapirendringer har økt fra 43,8 prosent i fjor til 44,8 prosent etter utgangen av 3. kvartal 2021.  

Bankenes egenkapitalavkastning har økt fra 7,67 prosent pr. 30. september 2020 til 9,32 prosent pr. 30. september 2021.

Her finner du analysen av norske banker pr. 30. september 2021. (PDF, 1MB)