Resultat for bankene for første kvartal 2022

Norske banker oppnådde i første kvartal 2022 et samlet resultat før andre inntekter og kostnader på 11,5 mrd. kroner. Dette er omtrent uendret fra samme periode i fjor. Resultatet utgjorde 0,98 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,04 etter første kvartal i fjor.

Renteinntekter og rentekostnader har økt. Bankenes netto renteinntekter er 3,5 mrd. høyere enn tilsvarende periode i fjor, mens finanseringskostnadene økte med 1,4 mrd. kroner. Dette gir en økning i netto renteinntekter på 2,1 millioner kroner. I prosent av forvaltningskapitalen har netto renteinntekter økt fra 1,57 prosent etter første kvartal 2021 til 1,67 prosent for første kvartal 2022. Netto andre driftsinntekter er redusert med 2,2 mrd. kroner, primært på grunn av lavere verdipapirinntekter.

Tapene er redusert og utgjorde 0,07 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån, mot 0,16 prosent for samme periode i fjor.  

Egenkapitalavkastningen er redusert fra 9,5 prosent for første kvartal i 2021 til 9,3 prosent for første kvartal 2022.
 

Her finner du analysen av norske banker pr. 31. mars 2022. (PDF, 1MB)