Bedret resultat første halvår for bankene

I første halvår 2022 hadde bankene et samlet resultat før andre inntekter og kostnader på 26,1 mrd. kroner, mot 24,9, mrd. kroner for samme periode i fjor. Resultatet økte med 1,2 mrd. kroner og utgjorde 1,08 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,10 prosent for første halvår 2021.

Renteinntekter og rentekostnader har økt med henholdsvis 11,2 og 5,6 mrd. kroner siden samme periode i fjor. Netto renteinntekter har dermed økt med 5,6 millioner kroner. I prosent av forvaltningskapitalen har netto renteinntekter økt fra 1,55 prosent etter første halvår 2021 til 1,68 prosent for første halvår 2022. Netto andre driftsinntekter er redusert med 2,9 mrd. kroner, primært på grunn av lavere verdipapirinntekter.

Driftskostnadene har økt med 1,5 mrd. kroner. Driftskostnadene i prosent av inntekter eksklusive verdiendring verdipapirer er redusert fra 43,49 prosent i fjor, til 42,05 for første halvår 2022.

Bankene har fortsatt lave kredittap. Samlede utlånstap utgjorde 0,07 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån, mot 0,10 prosent for samme periode i fjor.  

Egenkapitalavkastningen har økt noe, fra 10,09 etter første halvår 2021 til 10,44 prosent for første halvår 2022.

Her finner du analysen av norske banker pr. 30. juni 2022.  (PDF, 1MB)