Bankene hadde i 1. kvartal 2018 et resultat etter skatt på 8,9 milliarder kroner mot 8,5 milliarder kroner i 1. kvartal 2017. Dette er en økning på 0,4 milliarder kroner eller 5,0 prosent. Resultatet utgjorde 0,92 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 0,89 prosent i samme periode i fjor.

Til tross for en bedring i resultatene hos bankene, faller egenkapitalavkastningen sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes at bankene har fortsatt oppbyggingen av egenkapital. Bankenes egenkapitalavkastning er redusert fra 9,50 prosent i første kvartal 2017 til 9,34 prosent for første kvartal 2018.

Netto renteinntekter i norske banker har økt med 1,3 milliarder kroner eller 8,6 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2017. Rentenettoen (netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) øker fra 1,56 prosent til 1,67 prosent i 1. kvartal 2018.

Utlånstapene i første kvartal 2018 er noe høyere enn tilsvarende periode i fjor. Bankenes samlede utlånstap utgjorde 0,18 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån, mot 0,15 prosent i fjor. Beholdningen av misligholdte og tapsutsatte engasjement har også økt noe fra fjoråret. Andelen misligholdte og tapsutsatte lån i prosent av brutto utlån har økt fra 2,06 prosent i 1. kvartal i fjor til 2,09 prosent pr. 1. kvartal 2018. 

Her finner du analysen av norske banker pr. 31. mars 2018. (PDF, 1MB)