Norske banker (morbank) hadde et samlet resultat etter skatt på 41,2 milliarder kroner i 2017, en økning på 4,6 milliarder kroner eller 12,6 prosent fra året før. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultat etter skatt 1,08 prosent mot 1,00 prosent året før.

Netto renteinntekter har gått opp fra 1,56 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2016 til 1,62 prosent i 2017.

Utlånstapene er vesentlig redusert, fra 8,6 milliarder kroner i 2016 til 4,6 milliarder kroner i 2017. Tapene utgjorde 0,22 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån i 2017, mot 0,44 prosent året før.

Egenkapitalandel i prosent av forvaltningskapital økte fra 9,62 prosent ved årsslutt 2016 til 9,82 prosent ved årsslutt 2017. Ren kjernekapitaldekning er redusert fra 18,20 prosent til 17,83 prosent over samme periode.

Her finner du analysen av norske banker for 2017. (PDF, 1MB)
Kvartalstall for norske enkeltbanker for år 2017 finner du her.