Bankene hadde i de tre første kvartalene i 2018 et samlet resultat etter skatt på 30,9 mrd. kroner mot 27,7 mrd. kroner i samme periode i fjor, en økning på 3,2 mrd. kroner eller 11,7 prosent. Resultatet utgjorde 1,05 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 0,97 prosent for samme periode i fjor. Resultatbedringen målt mot fjoråret kommer først og fremst som følge av økt rentenetto. Tapene er også redusert, mens kostnadene er holdt om lag uendret som andel av bankenes forvaltningskapital.

Bedringen i resultatene hos bankene bidrar også til at egenkapitalavkastningen øker sammenlignet med fjoråret. Bankene har fortsatt oppbyggingen av egenkapital i inneværende år, men resultatet øker relativt sett mer. Dermed har bankene en egenkapitalavkastning på 10,51 prosent pr. 3. kvartal 2018, sammenlignet med 10,08 prosent pr. 3. kvartal 2017.

Netto renteinntekter i norske banker har økt med 4,2 mrd. kroner, tilsvarende 9,1 prosent, sammenlignet med samme periode i 2017. Rentenettoen økte fra 1,60 prosent (netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) til 1,69 prosent for de tre første kvartalene i 2018. Bankenes renteinntekter økte med 6,2 mrd. kroner eller 8,9 prosent fra samme periode i fjor. Samtidig var det en økning i finansieringskostnader på 2,1 mrd. kroner eller 8,6 prosent.

Utlånstapene i de tre første kvartalene i 2018 er redusert fra tilsvarende periode i fjor. Bankenes samlede utlånstap utgjorde 0,17 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån, mot 0,20 prosent i fjor. Beholdningen av misligholdte og tapsutsatte engasjement har derimot økt fra fjoråret. Andelen misligholdte og tapsutsatte lån utgjorde 2,15 prosent av brutto utlån pr. 3. kvartal 2018, mot

1,94 prosent ett år tidligere. 

Her finner du analysen av norske banker pr. 30. september 2018. (PDF, 1MB)