Norske banker (morbank) hadde et samlet resultat etter skatt på 41,8 milliarder kroner i 2016, en økning på 3,5 milliarder kroner eller 9,3 prosent fra året før.

I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultat etter skatt 0,99 prosent mot 0,92 prosent året før. En vesentlig del av resultatøkningen skyldes engangsinntekter som følge av transaksjonen hvor Visa Inc. overtok Visa Europe Ltd.

Netto renteinntekter har gått opp fra 1,42 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2015 til 1,52 prosent i 2016.

Utlånstapene har økt fra 5,5 milliarder kroner i 2015 til 10,1 milliarder kroner i 2016. Tapene utgjorde dermed 0,43 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån i 2016, mot 0,24 prosent året før. 

Bankene fortsatte å styrke soliditeten. Egenkapitalandel i prosent av forvaltningskapital økte fra 8,65 prosent ved årsslutt 2015 til 9,58 prosent ved årsslutt 2016. Ren kjernekapitaldekning har økt fra 15,45 prosent til 18,20 prosent over samme periode. 

Her finner du analysen av norske banker for 2016. (PDF, 1MB)
Kvartalstall for norske enkeltbanker for år 2016 finner du her.