Sterkere 1. halvår for bankene

I første halvår 2021 hadde bankene et samlet resultat før andre inntekter og kostnader på 24,9 mrd. kroner, mot 17,3 mrd. kroner for samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 7,6 mrd. kroner eller 43,7 prosent. Resultatet utgjorde 1,10 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,78 prosent for tilsvarende periode i 2020.

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak reduserte kredittap. Mange banker har netto inntektsførte tap i 1. halvår 2021. Tapskostnaden utgjorde 1,3 mrd. kroner, som er en reduksjon på hele 11,8 mrd. kroner fra første halvår 2020. Tallene for 1. halvår 2020 var påvirket av endringene i de makroøkonomiske utsiktene grunnet koronapandemien og fall i oljeprisen.

De styrkede resultatene hos bankene bidrar til at egenkapital­avkastningen har økt fra 7,80 prosent pr. 1. halvår 2020 til 10,09 prosent pr. 1.halvår 2021.

Her finner du analysen av norske banker pr. 30. juni 2021. (PDF, 1MB)