Bankene hadde i 1. halvår 2020 et samlet resultat før andre inntekter og kostnader på 17,3 mrd. kroner, mot 28,0 mrd. kroner i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 10,7 mrd. kroner eller 38,2 prosent. Resultatet utgjorde 0,78 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,40 prosent for 1. halvår 2019.

Økte tapskostnader er en vesentlig forklaring til resultatnedgangen. Kredittap på utlån, garantier og tap på rentebærende verdipapirer har økt med 10,8 mrd. kroner, som er en økning på 467 prosent fra 1. kvartal 2019. Økte nedskrivninger skyldes endringer i de makroøkonomiske utsiktene grunnet korona og fall i oljeprisen.

Netto renteinntekter i norske banker har økt med 2,4 mrd. kroner, tilsvarende 6,65 prosent, sammenlignet med samme periode i 2019.   Kostnadsprosenten eksklusive verdiendring verdipapirer har økt sammenlignet med året før, fra 39,7 prosent for første halvdel 2019 til 42,3 prosent for samme periode i år. Engangseffekter påvirket tallene positivt for 1. halvår 2019.

Egenkapital­avkastningen for bankene er redusert fra 13,42 prosent i første halvår 2019 til 7,8 prosent for første halvår 2020.

Her finner du analysen av norske banker pr. 30. juni 2020.  (PDF, 1MB)