Fusjonen mellom yA Bank ASA og Resurs Bank AB ble gjennomført 30.11.18, hvor Resurs Bank AB er overtagende selskap. Som følge av fusjonen er yA Bank ASA oppløst. Bankvirksomheten vil bli drevet videre som filial av Resurs Bank AB. Dette medfører at yA Bank ASA ikke lenger er et ordinært medlem i Bankenes sikringsfond, men at den norske filialen Resurs Bank AB, NUF er filialmedlem med virkning fra 30.11.18.