Mange banker har lagt informasjon om garantien inn i årsoppgavene som de sender ut til alle kundene sine. 

Du trenger ikke å foreta deg noe. Brevet som er vedlagt årsoppgaven er kun ment som informasjon. Har du spørsmål om kontoinformasjon eller annet innhold i årsoppgaven, ber vi deg kontakte banken din.