Banken din er pålagt å informere deg som kunde om innskuddsgarantiordningen.

Du trenger ikke å foreta deg noe. Brevet som er vedlagt årsoppgaven er kun ment som informasjon. Har du spørsmål om kontoinformasjon eller annet innhold i årsoppgaven, ber vi deg kontakte banken din.