Vestre Slidre Sparebank og Vang Sparebank fusjonerte 21. august 2017 under navnet Valdres Sparebank.

Orkdal Sparebank og Meldal Sparebank fusjonerte 1. oktober 2017 under navnet Orkla Sparebank.

Vegårshei Sparebank og Gjerstad Sparebank fusjonerte 1. oktober 2017 under navnet Østre Agder Sparebank.