Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank har fusjonert med virkning fra 3. august 2020. Nytt navn på banken er Skue Sparebank.