Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank fusjonerte 3. april 2023. Nytt navn er Trøndelag Sparebank.