Østre Agder Sparebank og Arendal og Omegns Sparekasse har fusjonert med virkning fra 15. august 2022, hvor Østre Agder Sparebank er overtakende bank. Nytt navn på banken er Agder Sparebank.