Romerike Sparebank og Blaker Sparebank har fusjonert med virkning fra 1. oktober 2022, hvor Romerike Sparebank er overtakende bank. Nytt navn på banken er Romerike Sparebank.