BRAbank og Easybank har fusjonert med virkning fra 1. oktober 2020. Nytt navn på banken er BRAbank.