Sparebanken Vest og Etne Sparebank fusjonerte 1. desember 2022. Sparebanken Vest er overtagende bank.