Sparebanken Hedmark og Bank 1 Oslo Akershus AS fusjonerte 1. april 2017 under navnet SpareBank 1 Østlandet.