Nordax Bank AB (publ) og Bank Norwegian ASA fusjonerte 30. november 2022. Nordax er overtagende bank. Samtidig ble Bank Norwegian, en filial av Nordax AB (publ) opptatt som filialmedlem i den norske innskuddsgarantiordningen.

Dette betyr at kunder i Bank Norwegian, en filial av Nordax Bank AB (publ) som har en naturlig tilknytning til filialen, i praksis vil ha en innskuddsdekning på inntil 2 millioner kroner. For kunder i Nordax Bank AB (publ) sin grensekryssende virksomhet i Norge vil dekningen fortsatt være et beløp tilsvarende 1.050.000 SEK.