Bidrag til innskuddsgaranti-fondet 2022

Revidert modell for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet.

Vi justerer modellen som beregner bankenes bidrag til innskuddsgarantifondet

Bankenes sikringsfond har i år revidert modellen for beregning av bidrag til innskuddsgarantifondet. Intensjonen er å bruke modellen til å beregne bidrag fra og med 2022. Forslaget til det vi kaller trinn 2-modell ble sendt på høring i april i år, og Bankens sikringsfond har nå gjennomgått høringssvarene og ferdigstilt modellen fra vår side. I tråd med finansforetaksloven skal metoden for fastsettelse av bidrag til innskuddsgarantifondet godkjennes av Finanstilsynet. Vi vil legge ut informasjon her på bankenessikringsfond.no når denne godkjenningen er på plass. 

De foreslåtte endringene kan føre til større endringer i bidragene for bankene i den mest risikable enden av skalaen. Endringene vil også medføre at bankene på den mindre risikable delen av skalaen vil få mer stabile bidrag fra år til år. Bankenes sikringsfond vil publisere en utfyllende tekst om endringene i trinn 2-modellen og en revidert mal for beregning av bidrag. Dette vil bli publisert etter at Finanstilsynet har godkjent trinn 2-modellen. 

Se mer informasjon under tidligere høringer under publikasjoner, og via denne lenken.