I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultat etter skatt 0,94 prosent pr. 3. kvartal i år mot 0,79 prosent i samme periode i fjor. Netto renteinntekter har gått opp fra 1,41 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital til 1,51 prosent for de tre første kvartalene i 2016. Videre inntektsførte de fleste norske banker betydelig utbytte fra Visa Norge FLI.

Utlånstapene i de tre første kvartalene har økt fra 2,8 milliarder kroner i fjor til 7,7 milliarder kroner i år. Pr. 3. kvartal 2016 utgjør tap på utlån 0,44 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån mot 0,17 prosent i samme periode i fjor. 

Her finner du analysen av norske banker pr. 30. september 2016. (PDF, 1MB)