Netto renteinnntekter har gått opp fra 1,38 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital til 1,50 prosent i 1. halvår 2016. Videre inntektsførte de fleste norske banker betydelige gevinster etter salg av eierinteresser i Visa Europe, noe som bidro til økte resultater av verdipapirer.

Bankene har økt tapene med 2,1 milliarder kroner sammenlignet med 1. halvår 2015. I 1. halvår 2016 utgjør tap på utlån 0,40 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån mot 0,23 prosent i samme periode i fjor. 

Her finner du analysen av norske banker 1. halvår 2016. (PDF, 1MB)