EFDI er en paraplyorganisasjon for sikringsfond i Europa, og har per i dag 66 medlemsinstitusjoner fra 44 land.

Årsmøtet til EFDI ble arrangert i Oslo tirsdag 12. september 2017. Dagen etter årsmøtet ble det også avholdt en internasjonal konferanse i regi av EFDI. Blant temaene som vil ble debattert var beredskapstesting, sikringsfondets rolle ved krisehåndtering av banker og forslaget om etablering av felleseuropeisk sikringsfond.