Finansdepartementet vedtok i juni 2021 avvikling av Optin Bank ASA under offentleg administrasjon. Optin Bank hadde starta bankverksemda si i 2017. Banken var medlem i innskotsgarantiordninga, og avgjerda om avvikling utløyste garantien. Ved bruk av den digitale utbetalingsløysinga til Bankenes sikringsfond fekk kundane tilgang til innskota sine fire arbeidsdagar etter avviklingsvedtaket, godt innanfor fristen på sju dagar. Bankenes sikringsfond fekk tilbake utlegget sitt i samanheng med administrasjonsstyret si avvikling av banken.