Vi garanterer for dine bankinnskudd

Sjekk at din bank er medlem!
Se videoen

Hvor sikre er dine sparepenger?

Om sikringsfondet

  • Antall medlemmer

    128

  • Garantibeløp

    2 MNOK

EFDI

IADI