Bankenes sikringsfond

Vi garanterer for dine bankinnskudd

Nøkkeltall medlemsbanker Oppdatert 20.06.2018

Om sikringsfondet

  • Antall medlemmer

    135

  • Garantibeløp

    2 MNOK

  • Fondets egenkapital

    33 873 MNOK

EFDI

IADI