Vi garanterer for dine bankinnskudd

Sjekk at din bank er medlem!
Se videoen

Sparepengene dine er trygge

Om innskuddsgarantiordningen

  • Antall medlemmer

    120

  • Garantibeløp

    2 MNOK

EFDI

IADI